به گزارش واحد مرکزی خبر معاون دریایی بندری اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: به رغم هشدارهای مرکز هواشناسی درباره احتیاط در تردد شناورها ، یک فروند لنج باری در ۸ مایلی جزیره لارک دچار سانحه شد. الله مراد عفیفی پور افزود : این لنج باری حامل ۳۰۰ تن برنج از امارات عربی متحده به سمت بندرعباس در حرکت بود که به علت شکستگی سکان آب به درون آن نفوذ کرد و در دریا فرو رفت.

تمام برنج این لنج قبل از غرق شدن به وسیله شناور های تندرو گشت جستجو و نجات دریایی به ساحل منتقل شد.