به گزارش ايسنا، زنان يائسه سيگاري اغلب با سطح بالايي از هورمونهاي جنسي مواجه ميشوند كه در نتيجه بيشتر در معرض ابتلا به بيماريهاي مزمن قرار ميگيرند در حالي كه اين خطر در زنان غيرسيگاري به ميزان قابل توجهي كمتر است.

جودیت براند، متخصص علوم پزشکی دانشگاه اوترچ در هلند تاکید کرد: افزایش حجم هورمون‌های جنسی در اثر استفاده از سیگار نشان می‌دهد که تنباکو به جز تاثیرات مستقیم مسمومیتی و سرطان زایی همچنین با تغییرات غیرطبیعی در مکانیسم‌های هورمونی خطر ابتلا به بیماریهای مزمن را تشدید می‌کند.

به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نیوز، خبر خوب این که به محض ترک سیگار این عدم تعادل هورمونی از بین می‌رود و وضعیت بدن از این حیثبه حالت عادی بازمی‌گردد.

اين مطالعه در مجله غددشناسي و متابوليسم باليني منتشر شده است.