به گزارش ايسنا، سلولهاي بنيادي از نوع mesenchymal بسته به اين كه كدام مسير را طي كنند به چربي يا استخوان تبديل ميشوند.

این متخصصان با مطالعه روی موش‌های آزمایشگاهی دریافته‌اند که انجام تمرینات ایروبیک موجب می‌شود که این سلولها به جای چربی به استخوان تبدیل شوند. اما در موشهایی که فعالیت نداشتند سلولهای فوق بیشتر به چربی تبدیل شدند.

به گفته متخصصان، هرچه حجم استخوان‌ها بیشتر شود، بافت مغز استخوان افزایش می‌یابد و در نتیجه خون بیشتری در بدن تولید می‌شود.

به گزارش شبکه خبری ان بی سی، نکته جالب‌تر اینکه حتی تمرینات ملایم و خفیف نیز می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای تولید خون را در مغز استخوان و دستگاه گردش خون افزایش دهد.

اين مطالعه در مجله فدراسيون انجمنهاي آمريكايي بيولوژي آزمايشي منتشر شده است.