طلبه ناهي از منكر مضروب هنوز قدرت تكلم ندارد

یکی از دوستان علی خلیلی(طلبه جوان ناهی از منکر) در گفت‌و‌گو با فارس درباره وضع سلامت کنونی طلبه جوان اظهار داشت: این طلبه از بیمارستان مرخص شده است و در حال حاضر در منزل به سر می‌برد.

وی افزود: در حال حاضر لوله‌ای از دهان تا روده باریکش برای ورود مایعات به بدنش قرار داده‌اند. چرا که هنوز توانایی خوردن غذا از طریق دهان را ندارد.

این دوست طلبه جوان ناهی از منکر تصریح کرد: در حال حاضر وی قدرت تکلم ندارد و لی صداهای نامهومی از خود بیرون می‌دهد و نامفهوم حرف می زند که در این زمینه پزشکان گفتند که باید برای بهبود، زمان بگذرد.

وي خاطرنشان كرد: به علت سكته آني مغزي كه در هنگام حادثه داشت حافظه مدت مضروب شدن تا اواسط مدتي كه در بيمارستان بود تخليه است و چيزي از اين ايام را به ياد نميآورد.