به گزارش فارس، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد : سری جدید اتوبوسهای دو کابین خارجی وارد گمرک شدهاند که در تلاشیم پیش از مهر این اتوبوسها را وارد خطوط کنیم تا همزمان با بازگشایی مدارس و افزایش ترددها در سطح شهر، اتوبوسرانی بتواند حجم بیشتری از سفرهای شهری را تحت پوشش خود قرار دهد.

وی ادامه داد: اتوبوس‌های جدید دوکابین با اولویت در خطوط موجود به کارگیری خواهند شد و در خطوط ۷،۴، ۳،۲، ۱ و ۱۰ اتوبوس های تندرو برای تقویت و افزایش ناوگان از اتوبوس‌های جدید استفاده می‌شود.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: همچنین با ورود سری جدید اتوبوس های دوکابین، توسعه خط ۴ سامانه BRT از میدان جمهوری تا ترمینال جنوب محقق خواهد شد تا شمال و جنوب شهر با این خط به طور کامل به یکدگیر متصل شود.

وی خاطرنشان کرد: اتوبوس‌های دوکابین خارجی از محل اعتبارات شهرداری تهران خریداری شده که امیدواریم با ورود این اتوبوس‌ها و تقویت و توسعه خطوط BRT بتوانیم شاهد رضایت مندی بیش از پیش شهروندان از خطوط اتوبوس‌های تندرو باشیم.

تشکری هاشمی از شهروندان خواست در مناطقی که احساس می کنند کمبود ناوگان وجود دارد از طریق سامانه ۱۸۸۸ موضوع را اعلام کنند تا در این خطوط تقویت ناوگان صورت گیرد.

وی در پایان گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی برای استقبال از سفرهای مهر در آمادگی کامل قرار دارد و در تلاشیم که بتوانیم با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی کنیم.