محمد حسن قدیری ابیانه با اشاره مقایسه چهره آرایش کرده و بی آرایش برخی هنرپیشه های ایرانی در یک سایت، در وبلاگش نوشته است: این عکس ها می تواند نشانه خوبی برای کسانی باشد که ملاک زیبا بودن در انتخاب همسرشان برایشان مهم است.

بسیاری از زنان محجبه که ممکن است نسبت به بزک کرده ها زیبا جلوه نکنند، در صورت آرایش می توانند از این زنان پیشی بگیرند با این تفاوت که آنها آرایش و زیبایی و جذابت خود را انحصارا برای همسرشان می خواهند و راضی نمی شوند به صورتی در ملا عام ظاهر شوند که شهوت نامحرمان را برانگیزند.

توصیه بنده به مردانی که می خواهند ازدواج کنند این است که زن مشارکتی نگیرند، یعنی زنی بگیرند که جذابیت های جنسی شان را به مشارکت عموم نگذارند و آن را صرفا برای همسرشان بخواهند و در این زمینه حتما انحصار طلب باشند. پس در لحاظ زیبایی، یادتان نرود همسرتان را صرفا از بین زنان محجبه و مومنه انتخاب کنید.

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده اند: بهترين زنان شما، زني است که براي شوهرش آرايش و خودنمايي کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند.