به گزارش مهر، مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: براساس آمارهای جمعآوری شده استان تهران نسبت به استانهای دیگر صدرنشین آمار ازدواج و طلاق در تیرماه بوده است.

علی اکبر محزون افزود: براساس آمارهای جمع‌آوری شده تعداد ازدواج‌ هایی که از ابتدای سال تا پایان تیرماه امسال در کشور انجام شده، ۳۲۷ هزار و ۹۲۳ ازدواج بوده و همچنین در این مدت ۴۵ هزار و ۲۱۹ واقعه طلاق رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه ازدواجهایی که طی تیرماه تهران رخ داده، ۸۵ هزار و ۷۲۰ ازدواج بوده گفت: استان‌های تهران با ۱۰ هزار و ۹۷۴ واقعه، خراسان رضوی با ۷ هزار و ۴۷۶ واقعه و خوزستان با ۵ هزار و ۶۶۲ فقره ازدواج به ترتیب دارای بیشترین و استان‌های سمنان، ایلام و کهکیلویه و بویر احمد نیز به ترتیب با ۶۴۸،۷۳۴ و ۸۱۶ واقعه دارای کمترین ازدواج ثبت شده بوده‌اند.

مدیر کل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در مورد آمار طلاق ثبت شده در تیرماه تصریح کرد: در تیرماه ۱۱ هزار و۴۳۷ واقعه طلاق رخ داده که استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با دو هزار و ۶۳۲‌، یک هزار و ۱۵۰ و همچنین ۶۴۳ واقعه دارای بیشترین تعداد طلاق بوده‌اند.

محزون گفت: استانهای ایلام، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز دارای کمترین واقعه طلاق در تیر ماه بودهاند. همچنین در سه ماهه اول امسال ۲۴۲ هزار و ۲۰۳ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶ درصد کاهش داشته است. طی این مدت ۳۳ هزار و ۷۸۲ واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه ۲/۲ درصد افزایش داشته است.