به گزارش واحد مرکزی خبر ، سازمان سنجش آموزش کشور در این اطلاعیه آورده است: به اطلاع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۰ میرساند، به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره ۲) این آزمون اقدام نکردهاند با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ شد که: ۱ـ دوشنبه ۱۴ / ۶ / ۹۰ و سهشنبه ۱۵ / ۶ /۹۰ منحصراً در باجههای مرکزی شهرستانهای مختلف کشور ( به جز شهرستان تهران که به شرح بند ۲ خواهد بود) به توزیع دفترچه (شماره ۲) اقدام شود.

۲ در شهرستان تهران دوشنبه ۱۴ / ۶ / ۹۰ و سه‌شنبه ۱۵ / ۶ / ۹۰ منحصراً در مناطق پستی ۱۱،۱۳، ۱۴،۱۵، ۱۶،۱۷، ۱۸ و ۱۹ به توزیع دفترچه(شماره ۲) اقدام شود.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۰ که دفترچه راهنمای انتخاب رشته را تا ۱۵ / ۶ / ۹۰ دریافت می‌کنند، می‌توانند حداکثر تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۱۵ / ۶ / ۹۰ با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh. org به انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که مبادرت به انتخاب رشته کرده اند می توانند دوشنبه ۱۴ / ۶ / ۹۰ و سه شنبه ۱۵ / ۶ / ۹۰ با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور ، کد رشته های انتخابی را کنترل و در صورت لزوم به ویرایش کد رشته های انتخابی اقدام کنند.