به گزارش فارس از گناباد، ابراهیم پارسا ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسئله امروز جامعه کمبود دانشجو و دانشگاه نیست بلکه با توجه به کمبود نیروی متخصص فارغالتحصیل که بتواند در بازار کار، کار عملی انجام دهند.
وی افزود: رسالت دانشگاه فنی و حرفه‌ای پرورش نیروی متخصص و گره‌گشایی در راستای مشکل اشتغال است.
پارسا با بیان اینکه تاسیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در کشور یک اتفاق بزرگ علمی است، گفت: این دانشگاه تحول عظیمی را در زمینه اشتغال ایجاد کند.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون آموزشی مجلس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور در سال ۹۰ تاسیس و آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری واگذار شد.
وی ادامه داد: افزایش اعتبارات عمرانی و سرانه دانشجویی و جذب هیئت علمی از نتایج تاسیس دانشگاه و واگذاری آموزشکده‌ها به وزارت علوم و تحقیقات است.
رئیس آموزشکده فنی و حرفه‌ای با اشاره به امتیازات این دانشگاه گفت: یکی از ویژگی‌های آموزشی این مراکز این است که در کنار علم نظری تسلط کامل به کارهای عملی دارند و دانشجویان از توانمندی‌های خاصی برخوردار می‌شوند.
پارسا تصریح کرد: همچنین این دانشگاه برخی رشته‌هایی را نیز آموزش می‌دهد که ویژه هستند و در هیچ یک از مراکز دانشگاهی دیگر ارائه نمی‌شود.
وی ادامه داد: بحثتفکیک جنسیت از ویژگی‌های دیگری است که در مراکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای لحاظ شده است.
وی درباره نحوه ورود به این دانشگاه گفت: ورودیهای مرکز دانشگاه فنی و حرفهای در آزمونی جداگانه زیر نظر سازمان سنجش انجام میگیرد که این افراد فارغالتحصیلان هنرستانهای فنی و حرفهای هستند.