زن جوان با مهريه يك سكهاي هم خوشبخت نشد

به گزارش «توانا»، زنی با مراجعه به دادگاه خانواده ۲(ونک) دادخواست جدایی خود را به قاضی سید مهدی مطلّبی رئیس شعبه ۲۶۹ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.

این زن در حضور قاضی با اشاره به اینکه نمی‌توام در کنار شوهرم زندگی کنم، گفت: من یک بار از شوهرم جدا شدم ولی او با اصرار مرا فریب داده و دوباره با یکدیگر ازدواج کردیم.

وی در ادامه با بیان اینکه رفتار‌های شوهرم غیر قابل تحمل است، اظهار داشت: ابتدا مهریه‌ام ۳ هزار سکه بهار آزادی بود که شوهرم هنگام طلاق، آن را پرداخت و با ازدواج مجدد با او تنها یک سکه مهریه‌ام شد.

زن با اشاره به اینکه این بار مهریه‌ را کم تعیین کردیم چرا که معتقد بودیم که مهریه خوشبختی نمی‌آورد، افزود: در حال حاضر که تصمیم به جدایی از شوهرم گرفتم پشیمان هستم که چرا این میزان مهر کردم.

مرد در دادگاه خانواده حضور داشت و در برابر قاضی مطلبی با بیان اینکه نمی‌خواهم از همسرم جدا شوم، گفت: هر چیزی که من دوست دارم همسرم با آن مخالف است در واقع با یکدیگر تفاهم اخلاقی نداریم.

وی افزود: همسرم دائم از رفتار‌های من ایراد می‌گیرد و من نمی‌توانم با غُر زدن او کنار بیایم؛ در حقیقت همسرم ابتدا ازدواج با من تفاهم داشت ولی به مرور رفتار‌هایش تحت تأثیر دوستانش قرار گرفت و تحولی در رفتارش ایجاد شد.

مرد در ادامه بیان کرد: هر کاری که می کنم همسرم با من مخالفت کرده و دوباره قصد جدایی داشته و باعثاین موضوع است؛ من هیچ‌گاه او را نمی‌بخشم چرا که او را دوست دارم و نمی‌خواهم از او جدا شوم.

وی ادامه داد: همسرم تصور می‌کرد که ۳ هزار سکه و مهریه خوشبختی زندگیش را تضمین می کند ولی در حال حاضر رفتار‌های او ناسازگاری‌اش زندگیمان را خراب کرده است.

مرد اظهار داشت: می‌خواهم همسرم فرصتی برای جبران بدهد و در این‌باره کوتاه بیاید و بار دیگر در کنارم به زندگی ادامه دهد؛ در واقع اگر این کار را نکند من بار دیگر به خواستگاری‌اش می‌روم.

وی افزود: همسرم تصور می‌کرد که مهریه بالا خوشبختی او را تضمین می‌کند ولی رفتار خوب و مهربانی در پایداری زندگی مؤثر بود که او ندارد و این باعثاختلاف بین ما است.

زن بار دیگر در برابر قاضی مطلّبی گفت: جدایی تنها راه رهایی من از شوهرم است، بنابر این باید با طلاق موافقت کند؛ ابتدا هر کاری برای حفظ زندگیمان کردم ولی فایده‌ای نداشت و آخر کارمان به اینجا کشید.

وی ادامه داد: شوهرم باید بداند که من دیگر به هیچ‌وجهی به ازدواج با او تن نخواهم داد و لحظه شماری می‌کنم تا از او جدا شوم و تنها زندگی کنم.

قاضی این شعبه بعد از صحبتهای زن و مرد، رسیدگی به پرونده را به روزی دیگر موکول کرد و حکم پرداخت مهریه از سوی مرد را صادر کرد.