به گزارش وب دا در اراک، رزیدنت بخش لیبر در این باره گفت:خانمی ۲۵ ساله كه سابقه هپاتیت B دارد در اولین زایمان طبیعی اش نوزادانی دو قلو به دنیا آوردند كه قل اول آن پسر كه در سه ماهگی دچار IUFD (مرگ داخل رحمی) شده است و قل دوم نیز بدون سر و تن با ۶۰۰ گرم وزن و در ۲۶ هفتگی متولد شد كه دچار اختلال سندرم ترانسفوزیون بین دو قل است كه به صورت انگلی یك قل از قل دیگر خون گیری می كند و باعث می شود اندام فوقانی قل دهنده تشكیل نشود.

مادر نوزاد نیز گفت:در دوران بارداری،از هیچ دارویی استفاده نكرده و همسرشان نیز هم سن خودشان هستند و هیچ نسبت فامیلی هم با هم دارند.