به گزارش مهر، سردار حسین رحیمی عصر شنبه در جلسه ستاد مهر با بیان این که سال گذشته گام های بلندی برای فعال سازی سرویس مدارس برداشته شد گفت: این اقدامات تا اندازهای بود که رشد ۴۰ تا ۴۵ درصدی افزایش استفاده از سرویس مدارس را داشتیم که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد زیر استفاده از سرویس مدارس سبب کاهش ترافیک می شود.

وی با بیان این که امیدواریم ناهماهنگی های جزیی که در سال گذشته وجود داشته امسال مرتفع شود گفت: انتظار می رود آموزش و پرورش با بخش خصوصی برای سرویس مدارس با هماهنگی سازمان تاکسیرانی قرارداد منعقد کند تا مواردی مانند بیمه خودرو، بیمه سرنشین، معاینه فنی و صلاحیت راننده ها مورد تایید قرار گیرد و سرویس مدارس بتوانند خدمات رسانی مناسبی به دانش اموزان ارائه دهند.

رئیس پلیس راهمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: بازنگری تابلوها، ایمن سازی اطراف مدارس، فعال سازی همیاران پلیس، آموزش رانندگان سرویس مدارس و… از جمله اقداماتی که در ستاد مهر اجرایی می شود و پلیس راهنمایی و رانندگی با آمادگی کامل به استقبال از مهر می رود.

سردار رحیمی در پایان تاکید کرد: به منظور تسهیل ترددها و جلوگیری از افزایش ترافیک از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر مجوز حفاری مگر در موارد خاص و اضطراری داده نمی شود.