رضا قاضی با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار تاکسیران در سطح شهر تهران از بیمه برخوردار نیستند، اظهار کرد: دولت که مبلغی را از سال ۸۶ در قالب یارانه برای بیمه تاکسیرانان درنظر گرفته بود، از ابتدای امسال پرداخت نکرد و سازمان تامین اجتماعی نیز براساس قوانین از بیمه تاکسیرانان جدید به ناوگان تاکسیرانی خودداری کرد.

وی در ادامه افزود: تاکسیرانانی که از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند باید خود را به شکل خویش‌فرما بیمه کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بر رانندگان تاکسی که شرایط بیمه شدن را ندارند، خاطرنشان کرد: برخی رانندگان از سال ۸۶ تاکنون به دلیل سن بالای ۵۰ سال شامل بیمه تامین اجتماعی نشدند.

قاضی یادآور شد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رانندگان تاکسی سطح شهر تهران از بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند.