احسان مقدم با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر مشکل اختلال در خط ۳ مترو رفع شد و این اختلال تا زمان خارج شدن جنازه به طول انجامیده است.

وی ادامه داد: اختلال در مترو موجب اختلال شدید ترافیکی در منطقه تهرانپارس شده است.

وی ادامه داد: با برقراری برق و پاکسازی خط، ایستگاه های باقری و تهرانپارس کار خود را مجددا آغاز کردند.