محدودیت‌های ترافیکی اربعین حسینی در محورهای استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، استان لرستان و ... به شرح ذیل اعلام شد.

- تردد کلیه تانکرهای سوخت رسان عراقی از ساعت 7 روز سه شنبه 10 آذر تا ساعت 24 روز شنبه 14 آذر از کلیه محورهای استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری ممنوع است.

- تردد کلیه کامیون و تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 روز یکشنبه ۸ آذر تا ساعت 24 روز یکشنبه 15 آذر در محورهای اهواز - سوسنگرد - بستان چزابه و اهواز - خرمشهر - شلمچه و بالعکس ممنوع است.

-تردد کلیه اتوبوس ها از ساعت 7 روز جمعه 6 آذر تا 14 روز سه شنبه 17 آذر در محور هفتگل - باغملک -ایذه - دهدز - شهرکرد و بالعکس ممنوع است.

-تردد کلیه تانکرهای سوخت رسان عراقی از ساعت 7 روز سه شنبه 10 آذر تا 24 روز شنبه 14 آذر از کلیه محورهای استان لرستان می باشد.

-تردد کلیه کامیون و تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 روز جمعه 6 آذر تا 24 روز شنبه 14 آذر در محورهای پلدختر اسلام آباد و پلدختر اندیمشک و بالعکس ممنوع است.

-تردد کلیه تانکرهای سوخت رسان عراقی از ساعت 7 روز سه شنبه 10 آذر تا 24 روز شنبه 14 آذر از کلیه محورهای استان ایلام ممنوع است.

-تردد کلیه کامیون و تریلر ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 روز جمعه 6 آذر تا ساعت 24 روز یک شنبه 15 آذر در کلیه محورهای استان ایلام ممنوع است.

-تردد کلیه تانکرهای سوخت رسان عراقی از ساعت 7 روز سه شنبه 10 آذر تا 24 روز شنبه 14 آذر از کلیه محورهای استان ایلام ممنوع است.