سرهنگ سيد هادي هاشمي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ گفت : همچنين ۱۰ دستگاه خودرو با دوربين نيز، به صورت سيار در شهر تردد و تخلفات را ثبت مي کند.
وی گفت: روزانه ۳۰ هزار تا ۹۰ هزار وسیله نقلیه در محدوده طرح ترافیک، به صورت غیرمجاز تردد می کند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: ‌هر راننده ای که غیرمجاز، وارد محدوده طرح ترافیک شود، برای او، ساعتی یک قبض جریمه صادر می شود.
سرهنگ هاشمی گفت: جریمه ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک، ۱۳ هزار تومان است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: تاکنون جریمه های ثبت شده در دوربین های محدوده طرح ترافیک، برای تذکر بود.
سرهنگ هاشمی گفت: برخی از رانندگان متخلف، وقتی به دوربین می رسند، در صندوق خودرو را بالا می زنند و یا این که روی پلاک وسیله نقلیه خود، پارچه می کشند.
افزود: قدرت نفوذ این دوربین ها به حدی است که از زیر پارچه نیز شماره پلاک را ثبت می کند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: برای این منظور، گروه هایی در نظر گرفته شده است که ضمن توقیف وسیله نقلیه، راننده آن را به دستگاه قضایی معرفی می کنند و باید ثابت شود، قصد مجرمانه نداشته است.
سرهنگ هاشمی افزود: برای رفع توقیف این خودروها، حدود یک ماه زمان نیاز است.