به گزارش واحد مرکزی خبر، دکتر محمد عبدالهی، دکتر محمدرضا زرین دست، دکتر احمدرضا دهپور و دکتر رضا ملکزاده بر اساس گزارش سپتامبر ۲۰۱۱ نظام رتبه بندی Science Indicators Essential در فهرست صد دانشمند برتر جهان در حوزه زیست پزشکی معرفی شدند.

بر اساس این گزارش دکتر محمد عبدالهی با ۲۴۴۹ استناد، رتبه ۴۵۵جهانی در شاخه داروشناسی و سم ‌شناسی(Pharmacology & Toxicology) رتبه اول کشوری را به دست آورده است.

دکتر محمدرضا زرین‌ دست نیز با کسب۱۶۱۴ استناد، رتبه ۱۷۹۸جهانی در شاخه داروشناسی و سم‌شناسی(Pharmacology & Toxicology) و نیز رتبه۳۵۴۲در شاخه علوم رفتار و اعصاب Neuroscience & Behavior را کسب کرد و در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت.

رتبه سوم کشوری به دکتر رضا ملک زاده استاد بیماری‌های گوارش و کبد با کسب۱۵۹۱استناد تعلق گرفته است.

این نخستین بار در ایران است که یکی از محققان برتر کشور در موضوع پزشکی بالینی(Clinical Medicine) در فهرست صد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته است.

رتبه چهارم کشوری نیز در اختیار دکتر احمدرضا دهپور قرار گرفت که با اخذ۱۴۰۱استناد، ‌ موفق به کسب رتبه ۱۷۵۵ جهانی در شاخه داروشناسی و سم‌شناسی(Pharmacology & Toxicology) شده است.

مبنای این رتبه ‌‌بندی گردآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد دانشمندان جهان است که دارای بیشترین ارجاع درشاخه‌های موضوعی مشخص در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده‌ساله ژانویه۲۰۰۱ تا پایان ژوئن ۲۰۱۱ و هر دوماه یک بار اطلاعات آن روزآمد شده است.