نخستین همایش هماهنگی و یکپارچه سازی مدیریت اوقات فراغت شهروندان منطقه ۳ صبح امروز با حضور و سخنرانی دکتر محمد هادی ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.در این همایش که به منظور هماهنگی ادارات و سازمانهای مسوول به ویژه آموزش و پرورش در اوقات فراغت برگزار شد، دکتر ایازی ضمن سخنرانی خود درباره فعالیت های شهرداری برای اوقات فراغت گفت در زمینه فضاهای کالبدی فرهنگی که ظرفیت تامین اوقات فراغت شهروندان را دارد ما کمبودی در شهر نداریم، آنچه در این مورد اهمیت دارد مدیریت بهره برداری از این فضاهاست.
وی با اشاره به امکانات آموزش و پرورش گفت: مدارس شهر تهران فضاهای مناسبی را برای استفاده و پر کردن اوقات فراغت دارد که متاسفانه اغلب در ایام تابستان و تعطیلات درهای آنها بسته می باشد و شهرداری درصدد است که با همکاری آموزش و پرورش به بهره برداری بهینه از این امکانات کمک کند.
ایازی در ادامه گفت: معضل مهم تهران در زمینه های فرهنگی، نبود امکانات نیست بلکه مهمترین معضل نبود مدیریت یکپارچه در شهر است تا بتواند برای شهروندان با استفاده از همه ظرفیت های موجود برنامه ریزی داشته باشد.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: در طول ۵ سال گذشته شهرداری تهران در ایجاد فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اقدامات قابل توجهی را داشته است که با بهره برداری از این امکانات نظیر احداثبوستان های جدید، مجموعه های ورزشی و زمین های چمن مصنوعی توانسته ایم بخشی از دغدغه خانواده ها در پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان را برطرف کنیم.