به گزارش افکارنیوز،

علی‌محمد آدابی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری در همایش روز پرستار اظهار داشت: طی 2 سال گذشته وزارت بهداشت تعامل خوبی با جامعه پرستاری نداشته است. وی با انتقاد از طرح‌هایی که به نظام سلامت و پرستاری کشور آسیب می‌زند، افزود: طرح‌هایی مانند کمک‌پرستار و تربیت پرستار بیمارستانی باعث می‌شود نظام سلامت و پرستاری دچار آسیب شود. رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با عنوان این مطلب که طرح تحول نظام سلامت به نام مردم و به کام پزشکان رقم خورد، یادآور شد: افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی که باید در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال اتفاق می‌افتاد به یکباره در این طرح انجام شد. وی تصریح کرد: در واقع با این کار، پول خدمات درمانی را که باید تا ۱۵ سال آینده به پزشکان پرداخت شود به یکباره امروز تقدیم آنها کرده‌ایم. آدابی با انتقاد از اینکه رویکرد وزارت بهداشت به نفع مردم و نظام سلامت نیست، بیان داشت: متاسفانه جایگاه پرستاری در طرح تحول نظام سلامت دیده نشده است. آدابی با انتقاد از پرداختی‌های نظام سلامت، خاطرنشان کرد: نظام بهداشت و درمان کشور ما الگوی تمام‌عیار بی‌عدالتی در دنیاست. وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت را به تجارتخانه پزشکان تبدیل کرده‌اند، گفت: پزشکی از پرستاری و پرستاری از پزشکی باید حمایت کند و این دو باید دوشادوش هم حرکت کنند.