گروه اجتماعی- رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با اشاره به این که سازمان مدیریت پسماند شهر تهران طبق قانون از سال 1390 به بعد از طریق درآمدهای خود باید اداره می شد، خاطرنشان کرد:  راه حل این که سازمان مدیریت پسماند بتواند بهای خدماتی که به مردم ارایه می دهد را خود تامین کند این است که تعرفه هایی که از مردم تحت عنوان عوارض پسماند دریافت می شود بتواند هزینه های این سازمان را تامین کند.

 

وی با اشاره به استفاده نکردن از تکنولوژی های مناسب و به روز در مدیریت پسماند گفت: این موضوع منجر می شود سازمان مدیریت پسماند نتواند مبالغ مورد نظر برای ارایه خدمات به مردم را تامین کند زیرا روش هایی که در حال حاضر به کار برده می شود هزینه بر است.لذا از سازمان مدیریت پسماند نیز خواسته شده است که تکنولوژی های روز را در دفع پسماند به کار گیرد.

 

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که استفاده از تکنولوژی های نوین از سوی دیگر منجر به تعدیل گسترده نیرو در این سازمان می شود، تاکید کرد: در شرایط کنونی که کشور در رکود اقتصادی به سر می برد این موضوع می تواند پیامدهای منفی در بر داشته باشد.

وی ادامه داد: لذا به دلیل ملاحظات اجتماعی و ملی این امر صورت نمی گیرد. هر چند توجیه مناسبی برای اجرایی نشدن قانون نیست اما واقعیتی است که ناچاریم متناسب با آن اقدام کنیم. در حالی که اگر به دنبال بهره وری اقتصادی باشیم شاید استفاده از تکنولوژی نوین در ساختارهای سنتی تعدیل نیروی کاری است.

تقی پور در پایان با اشاره به این که سازمان مدیریت پسماند در حالا حاضر درخواست افزایش تعرفه ها را ارایه داده است، گفت: در صورت موافقت شورای شهر تهران با این موضوع شاید بتوان بر اساس قانون عمل کرد و این سازمان بهای خدمات خود را با درآمدهای خود تامین کند. اما شورای شهر تهران زمانی می تواند تعرفه های را افزایش دهد که بهره وری مدیریت در سازمان پسماند را قبول داشته باشد.