به گزارش افکارنیوز،

طراح صنعتی، اولیویر ون هرپت نیز در این راه کمک بزرگی به ریکی کرده و فناوری دیجیتال را برای چاپ بکار گرفت.

آن‌ها اسپیکر را زیر پلتفرم چاپ سرامیک نصب‌کرده و با اجرای صوت، ارتعاشات به‌دست‌آمده را روی الگوی سه‌بعدی پیاده‌سازی کرده و تکسچر موردنظر را (مطابق تصاویر زیر) به دست آوردند.