به گزارش افکارنیوز،

محمدجواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اعلام این خبر بیان داشت: در سال آینده افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و نیازمند هستند بیمه آنها رایگان خواهد بود اما افرادی که وضعیت مالی مناسبی دارند از طریق خوداظهاری و مراجع ذی‌صلاح مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و با یک مکانیزم منسجم که از سوی دولت اعلام می‌شود زمینه مشارکت آنها در خرید بیمه فراهم می‌شود. به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، براساس درآمد این افراد پرداخت حق بیمه پلکانی افزایش پیدا می‌کند که تعداد آنها حدود

۱۵ درصد بیمه‌شدگان جدید خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه در سال 95، از 10 میلیون و 700 هزار نفر، 86 درصد دوباره به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: 15 درصد از سایر افراد نیز که باتوجه به شرایط تمکن مالی دارند،‌ با پرداخت حق بیمه تحت پوشش سلامت همگانی قرار می‌گیرند.

پرداخت حق بیمه براساس دهک‌های درآمدی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره نحوه پرداخت حق بیمه 15 درصد از اقشار جامعه در سال آینده جهت دریافت بیمه سلامت همگانی عنوان کرد: این پرداختی‌ها براساس دهک‌های درآمدی انجام می‌پذیرد و در واقع مکانیزم برای پرداخت حق بیمه به‌صورت پلکانی خواهد بود. کبیر با اشاره به اینکه در حال حاضر منابع کشور محدود است، ادامه داد: باید خدمات پایه را برای دسترسی مردم فراهم کنیم و نباید اینگونه باشد که دفترچه بیمه به عنوان چک سفید به مردم داده شود و این نقدی است که به کارکرد نظام بیمه کشور وارد است.   مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از دستورالعمل نظام ارجاع برای روستاییان خبر داد و افزود: براساس تفاهمنامه مشترک با وزارت بهداشت ارائه خدمات به روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر براساس نظام پرداخت سرانه است. به گفته وی، همچنین برای ۸۶ درصدی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند نیز با وزارت بهداشت به توافق رسیده‌ایم که در حاشیه شهرها و شهرهای پرجمعیت ۲۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر بتوانیم نظام ارجاع را پیاده کنیم.

چتر بیمه بر سر 10 میلیون نفر

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: برای پوشش بیمه‌ای 10 میلیون و 700 هزار نفر از اقشار گوناگون جامعه کارهای کارشناسی بسیاری انجام شد به‌طوری‌ که 550 تا 700 سکونتگاه غیررسمی و حاشیه‌ای در گروه هدف بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند. به گفته کبیر، افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار گرفته‌اند، از جمله اقشاری بودند که در سال‌های گذشته دسترسی مناسبی به خدمات بیمه‌ای و درمانی نداشته‌اند و این کار توانسته است، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های زندگی آنها را کاهش دهد.

انجام اصلاحات در مسیر بیمه همگانی

وی همچنین به معماری نظام ارائه خدمات اشاره کرد و افزود: امیدواریم این بخش در آینده اصلاح شود و چنانچه این امر صورت نگیرد، در سال‌های آینده هزینه‌های سرسام‌آوری برای بیمه سلامت شکل خواهد گرفت. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره پوشش بیمه همگانی افراد فاقد بیمه خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت که مهم‌ترین رویکرد حوزه اجتماعی دولت و نظام است، باید مورد محافظت قرار بگیرد اما اصلاحاتی در مسیر این طرح انجام می‌شود.

پرداخت براساس سرویس خدمتی

بنابر اظهارات کبیر یکی از مشکلات در نظام پرداختی در طرح تحول سلامت،‌ نوع پرداختی‌هاست. این کار به بدترین شکل ممکن انجام می‌پذیرد به‌طوری ‌که پرداختی‌ها باید به ازای هر سرویس خدمتی باشد. وی بیان داشت: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در سال 95 در چند استان، پرداخت‌ها به‌ازای هر سرویس خدمتی خواهد بود و در آینده این طرح توسعه پیدا خواهد کرد.

آب رفتن منابع بیمه سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین به منابع محدود در حوزه سلامت اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر منابع ما محدود است و باید خط پایه جهت دسترسی مردم در حوزه سلامت مشخص شود. وی در ادامه با اشاره به طلب‌های سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت و مراکز درمانی خاطرنشان کرد: در آغاز سال 94، سازمان بیمه سلامت با هزار و450 میلیارد تومان کسری منابع روبه‌رو شد که این منابع در سال 93 وصول نشده بود. بنابر اظهارات مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، بر همین اساس 2 میلیارد و 350 میلیون تومان از منابع سال 94 سازمان بیمه سلامت بابت بدهی سال 93 و 92 پرداخت شد. کبیر تصریح کرد: در حال حاضر 480 میلیارد تومان از منابع بیمه سلامت در سال 93 بابت پوشش بیمه سلامت همگانی و همچنین 550 میلیارد تومان از منابع این سازمان در سال 94، بابت همین موضوع پرداخت نشده است که البته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قول داده است این منابع را تا پایان سال در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد. کبیر همچنین به بدهی 3 هزار و 800 میلیارد تومانی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: طی تفاهمنامه صورت‌گرفته قرار است یک درصد از مالیات ارزش‌ افزوده و همچنین یارانه دارو و منابع حاصله از هدفمندی یارانه‌ها در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار بگیرد.