زینب عزیزی پرستار بازنشسته ای است که بیش از هشت سال است ، شخصا از برادرش احمد عزیزی شاعر انقلاب که به علت کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج مغزی بستری است , پرستاری می کند.

کد خبر: 488392