به گزارش افکارنیوز،

روز گذشته انفجار مواد محترقه در یک ساختمان مسکونی در محله مرتضی گرد 7 مصدوم بر جای گذاشت.

اولین حادثه دلخراش چهارشنبه سوری به روایت تصویر

اولین حادثه دلخراش چهارشنبه سوری به روایت تصویر

اولین حادثه دلخراش چهارشنبه سوری به روایت تصویر

اولین حادثه دلخراش چهارشنبه سوری به روایت تصویر

اولین حادثه دلخراش چهارشنبه سوری به روایت تصویر

اولین حادثه دلخراش چهارشنبه سوری به روایت تصویر

اولین حادثه دلخراش چهارشنبه سوری به روایت تصویر