به گزارش افکارنیوز،

محمد آقاجانی در نشست خبری به موضوع اختلاف  پرداختی پزشک و پرستار اشاره کرد و اظهار داشت: این مسئله موضوع حساس و جنجال‌برانگیزی بوده که متأسفانه اعداد و ارقام گفته‌شده از جانب برخی افراد، همچون وزیر سابق بهداشت افسانه‌ای و کاملاً دور از واقعیت است.

وی افزود: اعداد و پرداختی پزشکان و پرستاران بر اساس سامانه ملی وزارت بهداشت وجود دارد و آمادگی داریم در هر جمعی این اعداد را اعلام کنیم.

معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: 4 هزار و 979 پزشک عمومی در بیمارستان‌های وزارت بهداشت فعالیت دارند که مجموع دریافتی آنها شامل حقوق و کارانه، البته قبل از کسر مالیات حدود 5 میلیون و 459 هزار تومان است که تقریباً 10 تا 20 درصد مالیات از آن کسر می‌شود. در حوزه بهداشت نیز که عمدتاً روستاها را دربرمی‌گیرد، پزشکان عمومی حدود 6 میلیون و 500 هزار تومان دریافتی داشته و پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان‌های وزارت بهداشت، 13 میلیون و 917 هزار تومان حقوق و کارانه دریافت می‌کنند که تعداد آنها تقریباً 21 هزار و 479 نفر است.

آقاجانی در مورد حقوق پرستاران اظهار داشت: میانگین کل دریافتی پرستاران عادی و فاقد مسئولیت، نه سوپروایزر و مدیر حدود 3 میلیون و 136 هزار تومان بوده که تعداد آنها تقریباً 63 هزار و 689 نفر است.

 به گفته آقاجانی نسبت دریافتی پرستار به پزشک عمومی در بیمارستان وزارت بهداشت 1.75 و نسبت به پزشک متخصص و فوق تخصص 4.45 درصد است. لذا افسانه 100 برابری یا 300 برابری درآمد پزشک و پرستار غیرواقعی به شمار می‌رود.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش تعرفه‌ها، صرفاً افزایش دریافتی پزشک را به همراه داشته است،‌افزود: بخشی از افزایش تعرفه‌ها به سمت پزشکان است و بخشی از آن مربوط به ورودی یا درآمد بیمارستان‌ها بوده تا بتوانند هزینه‌هایشان را تأمین می‌کنند.

وی اضافه کرد: افزایش تعرفه‌ها در سال 93 و 94 مجموعاً در حوزه حق‌العلاج 120 درصد بوده که رقم افزایش 400 درصدی کاملاً نادرست است.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اینکه طی دو سال 93 و 94 حق‌العلاج 120 درصد رشد داشته است، گفت: مقایسه دو سال مربوط به مصوبه دولت بوده نسبت به مصوبه دو سال قبل از دولت، نه مقایسه بازار واقعی سلامت با دو سال قبل از آن. بنابراین اقدام دولت یازدهم برای اصلاح تعرفه‌ها و رشد 120 درصدی حق‌العلاج برای اصلاح بازار غیررسمی و غیرقانونی تعرفه‌ها بود.

وی تأکید کرد: با جرأت و دقت اعلام می‌کنم علی‌رغم افزایش 120 درصدی حق‌العلاج پرداختی مردم در این حوزه به دلیل کنترل بازار غیررسمی دستمزدها، کاهش یافته است.

آقاجانی اشاره کرد: قبل از اصلاح تعرفه‌ها برای انجام جراحی‌ لوزه‌ها حدود 18 هزار تومان دریافت می‌شد، ولی پس‌ازآن این میزان افزایش یافت تا شاهد کاهش بازارهای غیررسمی در این زمینه باشیم. همچنین 49 درصد افزایش رشد در درآمد پزشکان رخ داده است، رقم هتلینگ بیمارستان‌ها هنوز غیرواقعی بوده و مابه‌التفاوت 30 تا 70 درصدی هزینه تمام شده داریم. بنابراین بیمارستان‌ها هنوز ناچارند بخشی از درآمد حق‌العلاج را صرف هزینه‌های دیگر کنند.