به گزارش افکارنیوز،

سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بحث ریزگردها بایستی با مردم صادق باشیم و به طور دقیق مسائل را برای مردم بازگو کنیم.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در مورد آنچه که خارج از مرزهای ما است کار خاصی نمی توانیم از پیش ببریم، باید تدبیر کرد تا اوضاع بدتر نشود.

وی تصریح کرد: در مورد آنچه که مربوط به داخل کشور است بایستی همه چیز را به طور صریح بگوییم و به دنبال چاره جویی باشیم به طور مثال برای هور مشکلی پیش آمد که با جاری کردن آب در بخشی از آن، مشکل رفع شد.

وی یادآور شد: در بخش ریزگردها بایستی جلوی آنچه که سبب افزایش ریزگردها می شود (دستکاری خاک) گرفته شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: مشکل ریزگردها از دیر باز در کشور بوده و مشکل جدیدی نیست، مشکل تنفسی که در اهواز پس از بارندگی پیش آمد به دلیل کاشت گونه ای گیاه در این منطقه بود.

هاشمی افزود: به نظر من نباید وعده بی جا به مردم بدهیم، اینکه مثلا برویم و دوباره آزمایشگاه ایجاد کنیم مگر چقدر کشور ظرفیت ایجاد آزمایشگاه دارد، هر وزارت خانه ای بایستی مطابق با وظایف خود اقدامات مربوطه را به انجام برساند و ما بایستی کنترل کنیم که آنان کارشان را به شکل مناسب و مطلوبی انجام بدهند.

وی اظهار کرد: بایستی آمادگی برای موارد حاد که پیش می آید به ویژه موارد تنفسی داشته باشیم، به طور مثال متخصص و فوق تخصص ریه تربیت کنیم و تجهیزات و تخت های بیمارستانی را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: عقل حکم می کند تا دستگاه هایی که به طور مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند از بروز مشکل پیشگیری کنند و کار ما هم کاهش یابد.