به گزارش جام جم سرهنگ عباس دانشجو در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی پلیس گفت: با کسب چند مورد گزارشهای مردمی مبنی بر اینکه فردی به نام امیر معروف به جوجه با شرب خمر، اقدام به عربدهکشی در خیابان آلآقا میکند، ماموران بلافاصله وارد عمل شدند.

دانشجو افزود: ماموران در تحقیق از اهالی محل متوجه شدند، امیر جوجه برای نوامیس ساکن این خیابان مزاحمت ایجاد کرده و مخل نظم و امنیت عمومی اهالی منطقه شده است.

وی بیان کرد: در این ارتباط، ماموران کلانتری ۱۱۴ غیاثی با کسب مجوز قضایی به محل مورد نظر مراجعه کردند و امیر جوجه را در حالی که با عربده‌کشی، نظم محل را به‌هم زده و جمعیت زیادی را به دور خود جمع کرده بود، با وجود تهدید ماموران پلیس با سلاح سرد، دستگیر کردند.

سرکلانتر ششم پلیس پایتخت گفت: قاطعیت پلیس در دستگیری این شرور سابقه‌دار، تشویق حاضران را در محل برانگیخت.

این مقام مسوول افزود: در بررسیها معلوم شد، امیر جوجه از اراذل و اوباش درجه یک و بنام منطقه بوده و دارای چندین فقره سابقه کیفری است و چندماه پیش از زندان آزاد شده و از سوی شعبه ششم بازپرسی دادسرای شهید محلاتی به اتهام شرارت تحت تعقیب بوده است.