به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست اداره كل، حسن عباس نژاد افزود: اين جلبك مقاوم ترين موجود به شوري آب است و افزايش غلظت شوري آب درياچه اروميه نيز سبب شده تابش نور مستقيم افزايش يافته و اين جلبك ماده اي به نام بتاكارتن ترشح كند كه داراي رنگ قرمز است.
وی یادآور شد: قرمزی رنگ دریاچه ارومیه ناشی از این پدیده است و خطری از این بابت متوجه دریاچه ارومیه نیست.
وی گفت: ترشح ماده بتاکارتن برای امراض مختلف چون بیماری های سرطانی و پوستی مفید است و خواص درمانی موجود در لجن دریاچه ارومیه نیز ناشی از وجود این ماده است.
عباس نژاد افزود: سرخي درياچه اروميه در فصل گرما براثر شدت نور و بالا رفتن ميزان شوري درياچه افزايش مي يابد كه بعد از شهريور ماه ضريب سرخي كاهش يافته و رنگ درياچه به صورت طبيعي درمي آيد.