به گزارش فارس، علي ليالي در گفتگو با برنامه پيك بامدادي راديو گفت: ۶ هزار شعبه از بانكهاي ملي و ملت به ثبت نام متقاضيان حج عمره اختصاص يافته كه فعاليت اين شعب از ۲۴ شهريور ماه به مدت يك ماه آغاز خواهد شد و علاقهمندان اين سفر معنوي ميتوانند به شعب اين بانكها مراجعه كنند.

وی بیان داشت: هم اکنون سیستم نرم‌افزاری مشترکی در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته تا کلیه امور ثبت نام به صورت سیستماتیک صورت بپذیرد لذا هیچ تفاوتی در بین ثبت نام در بانک‌های عامل وجود ندارد و در این زمینه متقاضیان با مشکلی رو‌به‌رو نخواهند شد.

لیالی اظهار داشت: اگر خللی در امر ثبت نام متقاضیان حج عمره ایجاد شود بانک‌های عامل به ۳ الی ۴ بانک افزایش خواهد یافت.

وي با اشاره به اين كه اولويتهاي اعزام به حج عمره مفرده از طريق قرعهكشي مشخص خواهد شد گفت: زمان ثبتنام يك ماه تعيين شده و در انتخاب اولويتها هيچ تفاوتي ميان متقاضيان از نظر زمان ثبتنام وجود ندارد.