به گزارش مهر، همایش بینالمللی تغذیه و رشد و تکامل نوزادان و کودکان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و با هدف افزایش سطح سلامت کودکان، افزایش ارتباطات اعضای هیئت علمی با دانشگاه ها و اساتید خارجی و آشنایی بیشتر اساتید دانشگاههای خارج با فضای علمی و فرهنگی در شهر مشهد برگزار می شود.

وزیران عضو کمیسیون فرهنگی دولت بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره(۳) ماده(۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضروری و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب ۱۳۷۰ - با برگزاری گردهمایی بین‌المللی تغذیه و رشد و تکامل نوزادان و کودکان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد موافقت کرد.

این گردهمایی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، انجمن پزشکان نوزادان ایران و با همکاری انجمن نوزادان ترکیه از ۱۵ تا ۱۷ مهرماه امسال با حضور شرکت کنندگانی از ایران و کشورهای آمریکا، انگلستان، لبنان، هند و ترکیه در مشهد برگزار می شود.