به گزارش برنا، ناسا تصاویر گرفته شده از ناحیه قطب شمال کره ماه را منتشر کرد.

بر اساس گزارش ناسا، این تصاویر توسط دوربین مدارگرد اکتشافی ماه(ال آر او سی) گرفته شده است.

یکی از مهمترین ماموریت‌های این دوربین شناسایی کردن مناطقی در کره ماه است که در سایه ابدی و یا در روشنایی دائم فرورفته‌اند. از زمان آغاز این ماموریت «ال آر او سی» هزاران تصویر از ناحیه قطب شمال قمر زمین گرفته است.

دانشمندان از این تصاویر یک موزاییک ایجاد کرده‌اند که شامل ۹۸۳ تصویر گرفته شده توسط این دوربین در طول تابستان شمالی در کره ماه است.

این موزاییک قطب را هنگامی که در روشنترین حالت ممکن خود است نشان میدهد. در این تصویر نواحی تاریک در سایه ابدی فرو رفتهاند