به گزارش برنا، ردپاهای برهنه همانند اثر انگشت میتوانند اطلاعات دقیقی در مورد هویت شخصی افراد در اختیار دانشمندان بگذارند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، دانشمندان ژاپنی با بررسی تصاویر سه بعدی و همچنین با استفاده از فناوری استخراج تصویر ردپاهای افراد را با دقت ۹۹.۶ درصد تحلیل می‌کنند.

این فناوری می‌تواند در بازرسی‌های امنیتی خودکار در فرودگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی ای تی ام(ATM) و بسیاری از مکان‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

دانشمندان همچنین امیدوارند در آینده بتوانند از فناوریهای تشخیص صدا و اسکن از شبکیه چشم برای شناسایی هویت افراد استفاده کنند.