برنا، هنگامی که افراد سالم با موقعیتهای تهدیدآور مواجه میشوند، یک پاسخ رفتاری مناسب از خود نشان میدهند. پاسخ یک موجود زنده به استرس یکی از عکسالعملهای اساسی وی در حفظ حیات است.

بر اساس گزارش فیزورگ، متخصصان موسسه روان‌پزشکی ماکس پلانک(Max Planck) شهر مونیخ آلمان در مطالعات خود بر روی موش‌ها دریافتند هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین به نام «سی آر اچ»(CRH) که در مغز ترشح می‌شود و در مواقع ترس فرد را در حالت هوشیاری نگه می‌دارد، یک مولفه مولکولی حیاتی در پاسخ به استرس است.

این دانشمندان بر این باورند فعالیت بیش از اندازه سیستم «سی آر اچ» در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی منجر به نشان دادن رفتارهای عاطفی غیر متعادل در هنگام ترس می‌شود.

بسیاری از این بیماران که به افسردگی و اختلالات اضطرابی مبتلا هستند، دارای حجم افزایش یافته سی آر اچ در مغز هستند.