به گزارش افکارنیوز،

پسر 18 ساله ای به نام Connor Huntley به دلیل ضربه چکش دوست 21 ساله اش هرچند به طور معجزه آسایی از مرگ نجات یافت ولی جای خالی روی سرش تا آخر عمر با او خواهد بود.

دوست وی با نام "Joseph" تنها به دلیل عصبانیت با یک چکش به سر دوستش ضربه میزند اما این کار او زندگی این پسر 18 ساله را برای همیشه تغییر می دهد.

V8mQ5

U8mI6

G5zW5