به گزارش افکارنیوز،

مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا متولی نگهداری مدارس کشور سازمان نوسازی مدارس است؟»، اظهار داشت: اکنون نگهداری مدارس توسط نوسازی مدارس هم انجام می‌شود اما آنچه که اهمیت دارد، وجود سرمایه عظیم آموزش و پرورش در فضاهای آموزشی است.

وی افزود: در حال حاضر 95 هزار فضای آموزشی، 3 هزار سالن ورزشی و 7 میلیون متر مربع فضای آموزشی سرپوشیده اردوگاهی در آموزش و پرورش وجود دارد که سرمایه عظیمی محسوب می‌شود.

رئیسی با بیان اینکه نگهداری مدارس در حال حاضر توسط آموزش و پرورش مناطق و نوسازی مدارس انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: نگهداری، حفظ و صیانت از این ساختمان‌های آموزش و پرورش در کشور نیاز به توجه ویژه دارد و باید ساختار اعتباراتی لازمی برای حفظ و نگهداری مدارس ایجاد شود.

وی افزود: بخشی از اعتباراتی که صرف استانداردسازی گرمایش مدارس می‌شود نیز در راستای نگهداری و تعمیر مدارس است، اما این میزان اعتبار در قیاس با حجم عظیم ساختمان‌های آموزش و پرورش بسیار اندک است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید اقدام ویژه‌ای برای نگهداری مدارس انجام شود، گفت: در این بین حتی می‌توان درصدی از اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش را خاص نگهداری، حفظ و صیانت از مدارس اختصاص داد و یا یک ردیف اعتباری ویژه در اعتبارات استانی ملی در نظر گرفته شود.

رئیسی در واکنش به این پرسش که چه میزان اعتبار برای نگهداری مدارس کافی است، تصریح کرد: به عنوان یک کارشناس به نظر بنده حداقل 10 درصد اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش برای حفظ، نگهداری و صیانت از مدارس در آموزش و پرورش باید اختصاص یابد.