به گزارش افکارنیوز،

عکسی دیده نشده و نایاب از احمد شاه قاجار در مراسم استقبال رسمی از پادشاه ایران در "داوور" انگلستان به سال 1297 هجری شمسی؛ احمد شاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجاری 86 سال قبل در 34 سالگی در پاریس به علت بیماری کلیوی درگذشت. در مراسم تشییع او هیچ یک از مقام های دولتی شرکت نکردند.

احمدشاه