به گزارش افکارنیوز،

سردار سید تیمور حسینی در پاسخ به احتمال تغییر در زمان اجرای طرح ترافیک و طرح زوج و فرد همزمان با افزایش ترددها در روزهای پایانی سال اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده هیچ تغییری در نحوه اجرا و زمان آغاز و پایان طرح‌های ترافیک و زوج‌وفرد در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.

وی همچنین اطلاع‌رسانی در خصوص زمان شروع محدودیت‌های ترافیکی در محدوده‌های زوج و فرد و طرح ترافیک در سال 95 را به آینده موکول کرد.

به گزارش تسنیم سال گذشته دوربین‌های ثبت تخلف ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک از 28 اسفند ماه خاموش شد و از صبح روز 15 فروردین مجدداً روشن شده و کنترل ورود خروج خودروها به این محدوده را آغاز کردند.

امسال نیز به نظر می‌رسد که دوربین‌های نصب شده در مبادی ورودی و خروجی محدوده‌های طرح زوج و فرد و طرح ترافیک از 27 اسفند خاموش خواهند شد و از صبح 14 فرودین سال 95، مجدداً روشن می‌شوند.