به گزارش افکارنیوز،

در زمان‌ها مختلف رهبران مختلفی با رفتار مختلف گاه ظالم گاه مهربان و گاهی هم عجیب بر مردم حکوکت کرده‌اند. اغلب کارهای آن رهبران است که سینه به سینه گشته و امروزه در کتاب‌ها تاریخ ما بیان شده‌است. اما بعضی موارد هم هستند که در کتاب‌های تاریخ نیامده‌اند که اکنون در مورد آن‌ها می‌خوانیم.

۱ ـ  احمق: فرانسه هم مانند کشورهای دیگر حاکمان متفاوتی داشته که بعضی از آن‌ها نه‌تنها به خاطر رفتارشان متفاوت بودند بلکه به نامشان هم آن‌ها را از بقیه متمایز کرده‌است. از سال ۸۹۸ تا  سال ۹۲۲ چارلز احمق کشور را اداره می‌کرده‌است.

احمق

۲ ـ آماده فرمانروایی نیست: همانطور که می‌دانیم در گذشته افراد فقط به خاطر اینکه در خانواده شاهی به دنیا آمده‌اند کنترل کل سرزمینی را برعهده داشتند. اما این موضوع همیشه خوب نبوده مانند «اثلرد بدون آمادگی» که در سال ۹۸۳ تا ۱۰۱۶ حکومت کرد در حالی که نتوانست کشورش را برای مقابله با وایکینگ‌ها آماده کند.

آماده فرمانروایی نیست

۳ ـ تغییر عقیده: لویی پانزدهم در سال‌های ۱۷۱۵ تا ۱۷۷۴ فرمانروای فرانسه بود و مردم علاقه زیادی به او نداشتند. تا هنگامی که جان خود را از دست داد به لوئیس نفرت‌انگیز شهرت داشت.

تغییر عقیده

۴ ـ نه تقریبا: هنری چهارم در تاریخ فرانسه شهرت زیادی داشته و به عنوان یکی از بزرگترین فرمانروایان یاد می‌شود. او فرد نیرومندی بود که بعدها به رئیس جرگه شادی شهرت یافت.

نه تقریبا

۵ ـ مرد شرور: گرووِر کلواند تنها رئیس‌جمهور آمریکا بود که دو بار ولی غیر پشت سر هم به عنوان رئیس‌جمهور شد. او به عنوان فردی کله شق و مصمم شناخته شده که نام مستعارش هم عمو جامبو بود. او به علت اینکه هم همسرش و هم مادر خانمش را به شدت زده بود به عنوان بوفالوی وحشی شناخته شد.

مرد شرور