به گزارش افکارنیوز،

وضعیت کیفی هوای تهران روز پنج شنبه در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.

در حال حاضر شاخص آلودگی روی عدد 102 است که براساس آن هوا برای گروههای حساس شامل بیماران قلبی و ریوی و کودکان ناسالم است.