به گزارش افکارنیوز،

روزانه هزاران تصادف مختلف در جاده های دنیا رخ می دهد که به امری طبیعی تبدیل شده است اما لحظه های تصادف جالب با دوربین ماشین در فضای مجازی، دیدنی  به نظر می رسد.

فیلم