به گزارش افکارنیوز،

آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای برون شهری نشان می‌دهد که در حال حاضر در آزادراه قزوین-کرج محدوده شهر کرج و در ادامه آزادراه کرج-تهران در بیشتر مقاطع ترافیک سنگین و در مابقی محورهای اصلی کشور تردد به صورت عادی و روان است.

همچنین در محور تهران - پاکدشت ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) و مرزن آباد - کرج ترافیک نیمه سنگین و در ر کمربندی نوشهر - چالوس ترافیک سنگین گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، هیچگونه بارش و یا مداخلات جوی خاصی هم مشاهده و یا گزارش نشده است.