به گزارش افکارنیوز،

سیدجلال ملکی، اظهار داشت: ساعت 12:24 یکی از بیمارستان‌های شمال تهران طی تماس با سامانه 125 از حضور کارگری که یک میلگرد در سر آن فرو رفته بود، خبر داد.

وی با اشاره به اینکه دو ایستگاه به بیمارستان اعزام شد، ادامه داد: در بیمارستان مشخص شد،‌ میلگرد از قسمت فوقاتی سر یک کارگر 24 ساله ایرانی وارد شده و تا پشت گونه‌های وی فرو رفته اما خارج نشده است. مأموران آتش‌نشانی در حضور کادر پزشکی و بعد از اقدامات درمانی اولیه،‌ اضافه میلگرد را برش دادند و این کارگر را برای ادامه مراحل درمانی به کادر پزشکی تحویل دادند. این عملیات در ساعت 12:40 به پایان رسید.