به گزارش افکارنیوز،

میل آنلاین نوشت: همه ساله در جشنی چند روزه چینی ها حدود ده هزار سگ و گربه را برای برگزاری ضیافت خود سلاخی می کنند.

این حیوانات زبان بسته از چند روز قبل در قفس نگهداری می شوند و پوستشان به صورت زنده یا مرده از تنشان جدا می شود و به صورت آویزان داخل روغن داغ سرخ شده  تا حدود 300 سگ و گربه برای هر روزبرای پذیرایی پخته شوند .

سگ

سگ

سگ

سگ

سگ

سگ