به گزارش افکارنیوز،

نام فاطمه فهریه در کتاب رکوردهای گینس به عنوان بنیانگذار نخستین مؤسسه آکادمیک مدرن که به دانش آموختگان خود مدرک تحصیلی داده ثبت شده است.

 

این دانشگاه در شهر فاس مغرب است و هنوز هم با نام دانشگاه قرویین به فعالیت های خود ادامه می دهد. در این دانشگاه افراد بسیاری از ادیان و ملیت های مختلف، اجازه آموختن و تدریس داشته اند و علوم انسانی و تجربی در این دانشگاه تدریس می شده و فاطمه فهریه، خود مدیریت آن را در زمان حیات خویش بر عهده داشته است.

 

روزنامه عکاظ در مقاله ای با تیتر «زنانی که تاریخ با آنها منصفانه رفتار نکرد» از زنانی نام می برد که با وجود خدمت به علم و دانش و پیشرفت علوم مختلف، نامی از آنها آنچنان که باید برده نمی شود و فاطمه فهریه را از جمله این زنان برمی شمرد؛ برای مثال هیچ کس نمی داند که چرا فاطمه فهریه مال قابل توجهی را که از پدرش به ارث برد، صرف بنای مراکز علمی و دینی کرد و چنین مکانی را بنیان گذاشت؟