به گزارش افکارنیوز،

اخیرا گرایشی جدید در اکثر مردم به وجود آمده است که می خواهند در تابوت بخوابند تا مرگ را خیلی نزدیک حس کنند.

صدها نفر به خاطر حس کردن مرگ برای خوابیدن در تابوت صف میکشند و در یک اتاق ساکت قرار می گیرند و عزاداران ساختگی برای آنان عزاداری می کنند.

بر اساس این گزارش، این مراسم خاکسپاری ساختگی در چین برگزار می شود تا مردم بیشتر قدر زندگی را بفهمند.

 

 

صف کشیدن برای خوابیدن در تابوت + عکس

 

صف کشیدن برای خوابیدن در تابوت + عکس

 

صف کشیدن برای خوابیدن در تابوت + عکس