به گزارش افکارنیوز،

در 11 ماه سال گذشته 123 نفر در پایتخت در اثر مسمومیت با گازمونو اکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد فوت شدگان در اثر مسمومیت با گاز مونو اکسید کربن 120 مورد اعلام شده بود، 2.5 درصد افزایش یافته است.

طبق این گزارش از کل فوت شدگان در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 101 نفر مرد و 22 نفر زن بوده‌اند.

دربهمن ماه سال94 نیز 30 نفر در اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند.