به گزارش افکارنیوز،

ابوالفضل قناعتی درخصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین گفت: قرار بود این طبقه تخریب شود ولی تاکنون این امر رخ نداده است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: شهردار منطقه طی یک برنامه زمان بندی شده برای تخریب این سازه وقت گرفت.

وی افزود: در صورتی که تخریب این طبقه یک هفته تا ۱۰ روز بیشتر زمان نمی خواست و شهردار منطقه ۴ ماه زمان خواست چرا که گفت مردم همچنان در این محدوده تردد می کنند و نباید برای آنها مشکلی ایجاد شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران بیان کرد: ما با این موضوع موافقت کردیم ولی وقت به اتمام رسیده و هنوز این سازه ناایمن پابرجاست.

وی گفت: البته گفته شده که مالک درخواست کرده خودش تخریب را انجام دهد ولی تخریب صورت نگرفته است.