به گزارش افکارنیوز،
جعفربای، آسیب شناس اظهار داشت: خانواده به عنوان مقدس‌ترین نهاد اجتماعی نقش کلیدی را در مقوله تربیتی حجاب ایفا می‌کند؛ چرا که نخستین بار تربیت درخصوص باورهای دینی و اعتقادی در نهاد اندیشه فرزندان خویش می‌گذارد.

 

بای در ادامه افزود:علت ریشه‌ای و اساسی بدحجابی به بینش، افکار، اندیشه، اعتقادات و باورهای فرد بازمی‌گردد چرا که مشکل به صورت اساسی در بنیان‌های اعتقادی است و نماد ظاهری آن در حجاب یا نوع پوشش تجلی می‌کند.

 

وی عنوان کرد: بعد از خانواده مدرسه، دانشگاه و دیگر نهادهای تربیتی می‌توانند در تحکیم باورهای اعتقادی و مذهبی فرزندان یاری کنند و الزامات آموزش و طرح‌های فرهنگی را به نوجوانان منتقل کنند. 

 

این آسیب شناس با تأکید بر اینکه هماهنگی و استعداد در آموزش مقوله حجاب باعث اثر بخشی آن می‌شود، گفت: اگر در محتوای آموزه‌های فرهنگی این نهادها هماهنگی وجود داشته باشد، قطعاً باور شکل گرفته می‌تواند به عنوان یک اعتقاد عمیق در کار و اندیشه نهادینه شود.