به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، وانت بار در حالی که دوسرنشین در قسمت بار آن و راننده و یک سرنشین نیز دراتاق آن بودند هنگام حرکت در جاده امام زاده داود بعد از روستای سولقان دچار حادثه شد و به دره سقوط کرد.
شهروندانی که شاهد رخداد این حادثه بودند بلافاصله درتماس با سامانه ۱۲۵، خواستار کمک آتش نشانی شدند و درپی آن ستاد فرماندهی اتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۷۴ شهران وگروه نجات ۸ را ساعت ۱۷ دیروز راهی محل حادثه کرد.
عباس میرالی رئیس ایستگاه ۷۴ اتش نشانی که در محل حادثه بود گفت: این حادثه براثرناتوانی راننده نوجوان وانت رخ داد اما خوشبختانه او و سه سرنشین خودرو از این حادثه جان به سلامت بردند.
وی افزود: در این حادثه و هنگام سقوط خودرو دوپسرجوان که درقسمت بار وانت بودند به بیرون پرتاب و راننده و سرنشین دیگر آن هم پیش از رسیدن اتش نشانان از خودرو خارج شدند.
میرالی با بیان این که حال یکی از سرنشینان حادثه دیده وخیم بود افزود: نجاتگران آتش نشانی با بکارگیری تجهیزات ویژه ایمنی و نجات او را ازعمق دره که مسیری دشوارگذر است بیرون آوردند وبرای انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس حاضر در محل قرار دادند.
شهروند جوانی که شاهد رخداد این حادثه بود به خبرنگار ما گفت: وانت از بالا می آمد و سرعت زیادی داشت که ناگهان به دره افتاد، سرنشینان آن هم پسران جوان بودند.
وی افزود آتش نشانان خیلی زود آمدند و فکر می کنم حدود ۵ تا ۶ دقیقه طول کشید تا به اینجا رسیدند، خدا خیرشان بدهد اگر تلاش آنها نبود شاید اتفاق دیگری می افتاد و این افراد نجات پیدا نمی کردند

کد خبر: 50342