به گزارش افکارنیوز،

انحطاط فرهنگی و غرب زدگی در بعضی از نقاط تهران بیداد می کند و متاسفانه مسئولین فرهنگی همچنان در خواب غفلت هستند.

423813267_1841_99535408668360306